Khuyến mãi Xe tải Hyundai

XE HYUNDAI 7T THÙNG ĐÔNG LẠNH - NEW MIGHTY 2017
905.000.000 đ

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng bảo hiểm vật chất

Hổ trợ vay ngân hàng 80%


XE TẢI HYUNDAI 6.8T THÙNG BẢO ÔN – NEW MIGHTY 110S

XE TẢI HYUNDAI 6.8T THÙNG BẢO ÔN - NEW MIGHTY 110S
870.000.000 đ

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng bảo hiểm vật chất

Hổ trợ vay ngân hàng 80%


XE TẢI HYUNDAI 7T THÙNG MUI BẠT – NEW MIGHTY 110S

XE TẢI HYUNDAI 7T THÙNG MUI BẠT - NEW MIGHTY 110S
690.000.000 đ

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng bảo hiểm vật chất

Hổ trợ vay ngân hàng 80%


XE TẢI HYUNDAI 6.9T THÙNG KÍN – NEW MIGHTY 110S

XE TẢI HYUNDAI 6.9T THÙNG KÍN - NEW MIGHTY 110S
690.000.000 đ

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng bảo hiểm vật chất

Hổ trợ vay ngân hàng 80%


XE TẢI HYUNDAI 1T5 THÙNG MUI BẠT – NEW PORTER H150

XE TẢI HYUNDAI 1T5 THÙNG MUI BẠT - NEW PORTER H150
360.000.000 đ

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng bao da vô lăng

Tặng thùng đồ nghê trên xe 


XE HYUNDAI 1T THÙNG ĐÔNG LẠNH – NEW PORTER H150

XE HYUNDAI 1T THÙNG ĐÔNG LẠNH - NEW PORTER H150
360.000.000 đ

Tặng mui lướt gió

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng thảm lót sàng


XE TẢI HYUNDAI 1T5 THÙNG MUI KÍN – NEW PORTER H150

XE TẢI HYUNDAI 1T5 THÙNG MUI KÍN - NEW PORTER H150
360.000.000 đ

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng bao da vô lăng

Tặng thùng đồ nghê trên xe 


XE TẢI HYUNDAI 1T5 THÙNG BẢO ÔN – NEW PORTER H150

XE TẢI HYUNDAI 1T5 THÙNG BẢO ÔN - NEW PORTER H150
480.000.000 đ

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng bao da vô lăng

Tặng thùng đồ nghê trên xe 


XE TẢI HYUNDAI 2.4T THÙNG MUI BẠT – NEW MIGHTY N250

XE TẢI HYUNDAI 2.4T THÙNG MUI BẠT - NEW MIGHTY N250
460.000.000 đ

Tặng định vị, Phù hiệu

Bao tay vô lăng

Tham lót sàn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *