BIỂN SỐ XE ĐỊNH DANH

Dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới

Dự thảo được quy định trong Luật Giao thông đường bộ, bao gồm: đăng ký xe lần đầu; đăng ký sang tên, di chuyển xe; đăng ký xe tạm thời; cấp đổi, cấp lại; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Theo thông tin về Dự thảo Thông tư Quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới sẽ được áp dụng dự kiến từ ngày 01/07/2023. Dự thảo có những nội dung mới cần lưu ý:

Mọi thủ tục đăng ký xe phải kê khai online

Dự thảo Thông tư Quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới Bộ Công an đã đề xuất phải thực hiện kê khai online trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an.

thủ tục đăng ký xe, biển số xe định danh

2 trường hợp đăng ký xe trực tiếp

Sắp tới dự kiến chỉ có 2 trường hợp chủ xe được trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe đó là Trường hợp do không có dữ liệu hoặc lỗi kỹ thuật mới đăng ký trực tiếp tại cơ quan đăng ký

Biển số xe định danh

Biển số xe sẽ được quản lý theo mã định danh và được gọi là biển số xe định danh

Biển số xe định danh được chia ra làm 3 nhóm:

 • Nhóm 1: Chủ xe là người Việt Nam thì biển số xe sẽ được quản lý theo mã định danh cá nhân của chủ xe
 • Nhóm 2: Chủ xe là người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của người nước ngoài
 • Nhóm 3: Chủ xe là tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của tổ chức đó hoặc được quản lý theo mã số thuế của tổ chứa đó

Những lưu ý về Biển số xe định danh

 • Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số xe đó được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác thuộc sở hữu của mình.
 • Số biển số định danh này được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số. Quá thời hạn trên nếu chủ xe không đăng ký, cơ quan đăng ký xe sẽ thu hồi và đưa vào kho số để thực hiện đăng ký xe theo quy định.
 • Trường hợp chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác thì được giữ lại biển số xe đó

Cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên thì được đăng ký xe

Theo quy định này, Bộ Công an đang đề xuất, người từ đủ 15 tuổi trở lên được đăng ký xe nhưng nếu trong độ tuổi từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi thì phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

Thủ tục sang tên xe sẽ không phân biệt khác tỉnh hoặc cùng tỉnh.

Theo Dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới (Dự thảo) thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA, dự kiến thủ tục sang tên xe từ ngày 1.7.2023 sẽ không còn phân biệt đối với trường hợp khác tỉnh hoặc cùng tỉnh.

Về hồ sơ thu hồi gồm các loại giấy tờ:

 • Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe;
 • 02 bản chà số máy, số khung (để dán vào giấy chứng nhận thu hồi);
 • Giấy chứng nhận đăng ký xe;
 • Biển số xe (trường hợp di chuyển nguyên chủ không phải nộp);

Trường hợp mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc mất biển số xe thì phải ghi rõ lý do trong giấy khai thu hồi;

Về hồ sơ đăng ký sang tên xe gồm các loại giấy tờ:

 • Giấy khai đăng ký xe;
 • Một trong các chứng từ chuyển quyền sở hữu xe như Dữ liệu hóa đơn điện tử, giấy tờ mua bán, cho, tặng xe hoặc quyết định, hợp đồng, văn bản thừa kế, chứng từ tài chính (biên lai, phiếu thu) theo quy định của pháp luật.
 • Chứng từ lệ phí trước bạ
 • Giấy tờ của chủ xe
 • Giấy chứng nhận thu hồi.

– Đối với xe của cơ quan công an thanh lý: yêu cầu có quyết định thanh lý xe của cấp có thẩm quyền và hóa đơn bán tài sản công hoặc hóa đơn bán tài sản nhà nước;

– Đối với xe của cơ quan quân đội thanh lý: có Công văn xác nhận xe đã được loại khỏi trang bị quân sự của Cục Xe – máy, Bộ Quốc phòng và hóa đơn theo quy định.

Thủ tục đăng ký sang tên

– Thủ tục thu hồi:

 • Chủ xe đăng nhập Cổng Dịch vụ công kê khai, ký số Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe; nộp hồ sơ theo quy định
 • Sau khi kiểm tra hồ sơ xe hợp lệ, cơ quan đăng ký xe cấp giấy chứng nhận thu hồi theo quy định

– Thủ tục đăng ký sang tên:

 • Người mua xe thực hiện đăng nhập Cổng Dịch vụ công, kê khai, ký số Giấy khai đăng ký xe và nhận mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến, lịch hẹn giải quyết hồ sơ qua địa chỉ thư điện tử hoặc qua tin nhắn điện thoại để làm thủ tục đăng ký xe.
 • Sau đó đưa xe đến cơ quan đăng ký xe; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến; ký giấy khai đăng ký xe (trường hợp chủ xe không sử dụng chữ ký số) và nộp các giấy tờ theo quy định và nộp hồ sơ đăng ký sang tên như đã nêu ở phần nội dung trên.
 • Sau khi cán bộ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ xe, thực tế xe đảm bảo hợp lệ thì:
  1. Thực hiện cấp biển số mới đối với trường hợp chủ xe chưa được cấp biển số định danh hoặc đã có biển số định danh đang đăng ký cho xe khác.
  2. Cấp lại theo số biển số định danh đối với trường hợp biển số định danh đó đã được thu hồi.

Nếu xe, hồ sơ xe không đúng quy định thì bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Phiếu hướng dẫn hồ sơ của cán bộ đăng ký xe.

Ngoài ra, nếu xe đã làm thủ tục thu hồi để chuyển quyền sở hữu xe, nay chủ xe đăng ký lại nguyên chủ thì giải quyết đăng ký lại giữ nguyên biển số cũ; nếu biển số cũ là biển 3, 4 số thì cấp đổi sang biển 5 số.

Tham khảo: 8 trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe

Tự động gia hạn chu kỳ đăng kiểm như thế nào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *